şəxsiyyətsiz

şəxsiyyətsiz
sif. Şəxsiyyəti, mənliyi, siması olmayan; simasız, mənliksiz. <Qədim Romada> arvad şəxsiyyətsiz bir parça şey hesab olunurdu, ona görə də özünə məxsus mal və sərvəti ola bilməzdi. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • simasız — sif. Siması olmayan, şəxsiyyəti olmayan, özünə məxsus sifətləri olmayan, fərdi xasiyyətləri olmayan, şəxsiyyətsiz. Nə zaman dünyadan silinəcəkdir; Simasız adamlar, yaltaq adamlar. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lakey — is. <fr.> 1. Nökər. Lakeylər səf səf durub, bir bir «ağa, xoş gəlibsiniz!» deyirdilər. Ə. H.. 2. məc. Şəxsiyyətsiz adam, yaltaq. <N. Vəzirovun «Pəhləvanani zəmanə» əsərində> xalqın həm maddi, həm də mənəvi sərvətinə, həm dilinə, həm… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • parağ — I (Şamaxı) itin iri cinsi. – Baba o qədər xəsisdi ki, parağdan yun qırxır II (Salyan) kərpicdən tikilmiş bir neçə otaqlı ev III (Salyan) məc. sayılmaz, şəxsiyyətsiz. – İndi parağ adamların da altında maşını var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”